10 Yrken som kan ersättas av AI

10 Yrken som kan ersättas av AI
10 Yrken som kan ersättas av AI (Freepik)

Under de senaste åren har artificiell intelligens (AI) blivit allt mer närvarande i vårt dagliga liv och har varit en del av många diskussioner på grund av dess avancerade utveckling. En av dessa diskussioner handlar om möjligheten att vissa yrken kan ersättas eller genomgå betydande förändringar.

+Threads möjliggör sökning efter ‘nyckelord’ på alla språk
+NASA framhäver rekord för längsta avståndet från jorden uppnått av Orion

Storbritanniens utbildningsdepartement genomförde en utvärdering som involverade 365 yrken och jämförde dem med funktionaliteten hos de tio främsta AI-applikationerna. Medan vissa ser med entusiasm på AI:s möjligheter har varningar om risker, inklusive möjlig utrotning av yrken, framförts.

Enligt rapporten från den brittiska regeringsbyrån är funktioner kopplade till administrativt arbete, ekonomi, juridik och företagsledning bland de mest sårbara för att ersättas av AI. Här är listan:

 • Förvaltningskonsulter och affärsanalytiker
 • Finanschefer och direktörer
 • Revisorer
 • Psykologer
 • Inköpschefer och direktörer
 • Ekonomer och statistiker
 • Professionella inom finansiell och affärsprojektledning
 • Finansiella och investeringsanalytiker och konsulter
 • Juridiska yrkesverksamma
 • Professionella inom företagsområdet
 • Kreditkontrollanter
Back to top