Hubble fångar en fantastisk bild av stjärnhop

Hubble fångar en fantastisk bild av stjärnhop
Hubble fångar en fantastisk bild av stjärnhop (ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, F. Niederhofer)

Hubble-rymdteleskopet fångade en fantastisk bild av den tätbefolkade klotformiga stjärnhopen känd som NGC 2210, belägen i den Stora Magellanska Molnet, en satellitgalax som kretsar runt Vintergatan.

+WhatsApp möjliggör för skickande av foton och videor med originalkvalitet på iPhone
+Spotify kommer att avskeda 1 500 anställda i ett nytt kostnadsminskningsprogram

Dessa hopar är stabila, täta grupper av miljontals stjärnor och studeras för att undersöka gamla stellära populationer. Forskning från 2017 avslöjade att NGC 2210 är ungefär 11,6 miljarder år gammal, vilket gör den till den yngsta i provet, medan andra i Stora Magellanska Molnet är ännu äldre, några över 13 miljarder år.

Denna upptäckt antyder att de äldsta hoparna i Stora Magellanska Molnet bildades samtidigt som de i Vintergatan, trots att de två galaxerna utvecklades oberoende. Utöver sitt vetenskapliga värde är hopen visuellt imponerande med en intensiv koncentration av stjärnor.

Back to top