Provet från rymdasteroiden når jorden och samlas in av NASA

Provet från rymdasteroiden når jorden och samlas in av NASA
Provet från rymdasteroiden når jorden och samlas in av NASA (NASA/Keegan Barber // X – NASA)

Efter års arbete har NASAs team lyckats föra prover av stenar och damm från asteroiden Bennu till jorden, med hjälp av en kapsel som släpptes av rymdsonden OSIRIS-REx.

+Spotify lanserar ‘Jam’ för att lyssna på musik i realtid i grupp
+Threads kan få funktionen att redigera inlägg

Kapseln landade säkert på ett specifikt område i Utah, USA. Efter att ha rest miljarder kilometer för att komma hit var en av huvudprioriteterna för NASA att skydda proverna från jordförorening genom att hålla dem under en kontinuerlig ström av kväve.

Proverna kommer att transporteras till Johnson Space Center i Houston, där forskare från hela världen kommer att studera dem med målet att fördjupa vår förståelse för solsystemets bildande.

Enligt forskare kan Bennu vara över 4,5 miljarder år gammal och bildades under de “tidiga” åren av vårt solsystem. Därför kan denna asteroid innehålla värdefull bevarad information som kan besvara frågor om ursprunget till organiska material och vatten som möjligen möjliggjorde livet på jorden, samt förbättra vår förståelse av potentiellt farliga asteroider.


Källa: NASA

Back to top